הסחה לאדום של הרעלה או "ברצועת להקניט"

תקשורת שליטה עקיפה עידכון של ישות משפטית או ברצועת להקניט הבקרה של חברת האם חברת האם גורם די כמה עשורים, על הנושא של האיחוד הבינלאומי של תקשורת תקשורת היה לבד, דהיינו מלך-על שמו, ואת מטעם לעתידם, הביעה ועדת הייעוץ הבינלאומי עבור טלפוניה, טלגרפיה (CCITT) הם עם זאת , ההשפעות הסופי של מה היה בדיוני המדהימה ביותר שנוצרו אי פעם לטובת הבטיחות של התנועה של סחר סחורות ושירותים, התאגיד לא אמר עדיין סופית מילים.-מדעי כמו הנדסה, גיאוגרפיה, סוציולוגיה, אמנות סחר, אשראי, מלחמה נתמך בתחום התקשורת של אז כדי להפיל את הבדידות-קיבלו עזרה בהמיזם כמה אלמנטים טכניים חדשים , רקטות מודרני, לוויינים, סיבים, עמק הסיליקון-מאז, ITU, שמרכזה בז'נבה, לוותה שותפים אחרים כי האינטרסים עצום זה ייצג. מלונדון הבינלאומי הימי הארגון (IMO), ממונטריאול תעופה אזרחית הארגון הבינלאומי (ICAO) החלו להתמודד עם הבעיה, עם motorizador מקורי מבחינה אתית, מכנה משותף, הביטוח, הם החלו לווסת על העניין עם פרקים ספציפיים מאוד שהיו ITU-לאחר מכן, היוצאת מהרפובליקה המזרחית של אורוגוואי, ממרוקו הממלכה של שחקן חדש; פרץ גם בנושא הסחר בעולם ארגון (WTO) כאשר קיר הוא מפתח עבור הצדדים, דברים מואצת וגם, עם זאת אני זוכר כי מעט תשומת לב שהיה שחקן חדש אשר שיחק לא על נושאים מהותיים ואז, עם כישרון עצום מצד ההנהלה שלהם, הממשלה של ממלכת ספרד היה מוקרן יותר מעבר לגבולות שלהם שני מוסדות של יוקרה גדולה ו , גבוהה, מפתח בה אסטרטגית: FUNDESCO, AHCIET.-הפעילות של שני מוסדות אלה מוקרן אותם כבישים כמו הרומאים עם שלטונו, הרפובליקה והאימפריה לפיו מורחבת עם הצלחה סינגולרית זה ספק טלפון; כל אלה הם בעלי חשיבות עצומה להבין סוף סוף לא לשווא עבר לפני כמה מאות שנים היו העובדות כי ההיסטוריה מלמדת אותנו כי איזבל שניהם רכובים בממלכת קסטיליה כמו אראגון, אלה אדמות זה, בזמנו, הקיסרים ברומא…, ואם יש לנו אין נוירונים באיכותם כמויות מספיקות לפרנס צריך אז יש לנו יותר גב לסבול-שינוי המצב אומר כי הארגנטינאים ברוגע משקפים מאוד בקפידה מעל כל מה שעשינו ואת כל מה שאתה צריך מושמט, לפחות במקצועות אלה (ללא הקלות של פלאש המקיף הנעה ללא רחמים מן הדרמה של דם או כאב בצחוק (, המטרה או את ההתגרויות בעוד רגע)-; את הקלות מותקן, נמשכת, כי אנחנו לא סובלים הרבה ריגורוזיות אמיתי בניתוח מבלי להגיע אל הייסורים, קורה האסון. כי נמאס לי אנומיה, משולהבים נאומים משלנו לקתרזיס כמו רעש לרופאים שלא יקשיבו לחברת האחר, על אף אחד יכול להימלט אל החוף בכל שנה במהלך אירועים אלה. מעל לכל, כי אנחנו חזקים מאוד אפילו כדי לנסות לחזור אולי לשנות את החוקה שלנו, אבל אין לנו מספיק ישות כדי להשיג את הקמת חוק חדש של תקשורת או השידור אשר הם למעשה כלים של כוח, של הכושר של העתיד מסוימים.-המשפט הבינלאומי הסכמים חשובים יותר הם אלה לאלה המגיעים לפני החתימה, לאחר קבלת אישורים לא פורמלית, אך נכון, כי הכוחות הפוליטיים שהוענקו; הסכמים אלה עשויים לקחת בחשבון את הקשיים, כמו להציל אותם, הכוללים דוקטרינות שונות תורת המשפט עצום, כולל את הסחה לאדום של הרעלה של קוראים והביא תוך השוואה לגבי הקשרים המקדמים הבגידות של השליטה תאגידים או חברות לשמור ככזה מסכים עם עמיתיהם. אז, וגם אז רק, לוודא את האפשרות עם ודאות מספקת. הוא בבירור בפומבי, בשביל השקט הנפשי של בעלי המניות ואת היריב.-שהבחנתי כי זכויות וטו או סגרים לגבי רכישת זכויות ביחס של חברת האם או חברה הורה של הורה אחר, לא רק צריך להילקח בחשבון ביחס דמותו של מונופול אסור על ידי חקיקה, אלא גם על נושא מרכזי כמו ההצטברות של ספקטרום רדיו, זה את כוח הקנייה לגבי צד שלישי אשר נאבק בשוק כזה הטבות… מאז אפשרי זה מבוקר ועד הזמן האב עם ספק השלישי הסכים פוליטית בהיבט כזה אז זה מגיע בריתות עם השלכות לא יקר, למרות האב של אותם שני שופך לא מסכים.-זה אפשרי הנכון פיננסיים מאז זה נותן להם אלמנטים המאפשרים להם תיקונים שנושאים את הצטברות כזו שאינה טוענת הוא תרגיל באפוטרופסות של תחרות נאמן, של התרגיל הממשלה של המדינות, לדעתי, בסופו של דבר יש את הפקד בפועל מי יכול להשתתף כדי לדון הוא עיצוב הזמן בשטח העסק תוכנית של תאגיד מעוניין כי התוכנית של העסק היא מטריצה שבה השילוב של אותם משאבים עם אותם למטרות לאפשר להראות את הכדאיות של העסק, אז זה הוא יכול לבנות הוא צריך מידע, המידע הזה להבנות כך שמכיל את המודעה של מה זה מאת בא במונחים של מכשולים והזדמנויות, כי פעילות בעולם העסקים נקראת גם של המודיעין האסטרטגי, זה מאפשר התרגיל העתידי של סוג חוזיות של המחאת זכויות, וזה בעצם אותו המכון שנמצא בשימוש בעת דיווח כי הוא נמכר למנצ'סטר יונייטד נקבע כדורגלן-אז התפטר קורא , אנו רואים כי הממשלה של ממלכת ספרד יש לממש את המשמעת של המודיעין האסטרטגי עבור השתתפות בכל מקום בעולם שבו צריך ללכת הוראה של שירותי תקשורת, להציע נגד זה, אם אנחנו נפגע כאן כאלה משמעת רב תחומי, לא לקח את המקום.-אפילו בזמן מוגבל אמור אשר היה היישום של התיאוריה של התעלמות מן הישות המשפטית, אינה אפשרית לגנות ישירות ליאו במאמר, כי המכשיר אינו אמת או מציאות, התמונה של המצב אני בפנים, , חושב שקראת איזושהי דעה זה רכש איפה היא ספגה שנים גורם זה, אם השינויים האב, לא לשנות אותם שותפים מקומיים לא היו בעיות. בעיני פחות אז אני זוכר אותו, ואולי באיטליה זה צולם לתוך חשבון.-לדעתי הפקד המונופול של חברת האם אינו מהווה בעיה, הבעיה היא מה אתה יכול לעשות אם שנותר לעשות נגד מדיניות תעשייתית המקומי במגזר, אבל, אז אנחנו צריכים וודאות לגבי ההצלחה של שליטה מקומיים , מאז הוא אחרת להתפשט האונות, כפי שאומר בהכותרת-הכל הטכניקה כדי לחשוף את זהות אמיתית היא בדיוק את זה, טכנולוגיה, זה לא הבנייה של תורת אנטי-אמון.-זה דעה (באמצעות התחנונים, המלצות והחלטות של האיגוד הבינלאומי של תקשורת לא מונופוליסטית, והוא לא אחת בנושא, חיוני הוא כי אותם שחקנים מתכנסת איפה היא לגיטימית זה תעצומ להיות הקבלה ככזה.-ישות זו לגיטימית כדי מי מציעה בהתאם לסטנדרטים שלהם, בארגנטינה אותם ספקי בריאות של שירותים הן לא מונופול) מונופול השליטה של המדינה ארגנטינאי, יש את זה כמו גם יש מונופול על המימוש בכוח משטרה-מה חסר המונופול של האפקטיביות והיעילות בניהול של המדינה בנושאים אסטרטגיים, הרוע הובילו אותנו לבטל מה מתכנן אשר היא הפעילות כי אם ביצעו המסים של המסים בהיתרונות למטרות שלהם של איחוד בחיפוש אחר השבוי משתמש – השבויה מצב משתמש, אבל מעולם לא להשיג כמו יצרנית של ציוד הספק בארגנטינה שסוכם מדיניות תעשייתית זה יספק הריק של שירותים עם הגידול דורשים אבל במהירות מתאימה כדי מחכה של אנשים גישור הפער אלקטרונית מורכבות הנושא הפירוט זמן זה התא ארגנטינה של תעשיות אלקטרוניקה (CADIE), אשר מילא תפקיד מרכזי בעיצוב של הנחיות שלה, מקווה שהיה סגור עם הממצאים שבעקבותיו ארגנטינה, אשר התקיימה לפני פל ' ' קיר.-חברי הבית הזה , בעיקר נאלצו להגר לעסקי הייבוא כדי לשרוד בשוק שבו תעשיית היה סגור, אז זכה השירותים של תעשיית, בוודאות לפני אותנו – בספרד ובמקומות אחרים בעולם ששרדו אסונות יותר ביתי-אם זה עבר המציאות, כי עכשיו יהיה לנו כשרון רוחני וטכנית עבור משמרת נכון של הפרוכת, במסגרת ההסכמים עולם שבו אנחנו חלק? בואו נסתכל על התקנות בארגנטינה, פוינט 10.1 (l) רישוי תקנה במסגרת צו מס 764 / 2000, לגבי מניות shareholding עליך: קבלת אישור מראש של הרשות לאכיפת, עם חוות דעת מוקדמת של הרשות שליטה, לפני כל שינוי של אגודות בעלי הון, המערבים את אובדן שליטה חברתית תחת התנאים של סעיף 33 לחוק מאנו 19.550, התיקונים, ללא משוא פנים עמידה בהוראות החוק # 25156 , זה לא אותו עשוי להידחות אם ספק מההתחשבות (). מאת מצדה, נכתב במאמר 33 לחוק החברות מסחרי: נחשב אגודות מבוקר אלה בחברה אחרת הזה, בצורה ישירה או על-ידי intermendio בחברה אחרת שלה לזמן נשלט: להחזיק השתתפות, על ידי כל כותרת, להעניק להם קולות צריך ליצור ממנו יהיה חברתית בכל אותם מפגשים חברתיים או הרכבות (רגיל). יצוין כי התקנה מתייחסת ספקי, היכולת להפוך את המקרה שאינה חברת האם, או שזה אם הפקד עקיף, אשר לוקח כי הקישורים עשויה או לא עשויה להיות שליטה אלחוטית ועקיפות אחראי שאינו משתמש של כזה משאב זה הוא חיוני בתצוגת שלי.-בנושא של שליטה היא עניין עצום השאלה של ההצטברות של ספקטרום רדיו, אשר הוא משאב טבע מלאכותית, כי זה נוצר מתוך ארגון מחדש של החשמל באופן כזה כי אותות את התוצאה.-ללא-הזמינות של כישורי תמיכה של שליטה תואם אופי התנועה העולם הפיננסי המשפטי יכול חשופים המהות של הפקד עצמו, כלומר להראות את mediatized ממוקם; כי בדעתי אינו קיים מונופול על הרעיון של התחרות, אבל זה יכול להיות מבחינת שימוש או שמורת משאבים, אשר קשה יותר לקבוע בלבד הפעילות של המודיעין האסטרטגי במונחים של זמינות לשימוש, יצירת גבולות חדשים הם התנחלו אין רדיו חשמלי יאפשר לדעת באמת מה קורה עם המשאב החיוני בעולם, איפה מנחה את הנטייה שבה הטכנולוגיה מודפס מראש, בעיקר אם ניקח בחשבון כי בהוראות התייחס למספר של ספקטרום עבור מילואים אסטרטגי התואם כתוצאה מכך שאל את עצמך את השאלות האלה, כי היום באמת לא להיות כמו לענות 1. כמה עולה העתודה הזו, איזה להקות תדירות?; 2nd תגיעו cuantum הזה של המשאב, וזה יהיה פעולות או מדיניות ההופכים אמצעי זה של וריאציית משאב יתרת?; 3 ° שאומר אם התפיסה האסטרטגית?; 4 ° ב היפותזה זו הוא ילך על השימוש בספר כזה? °-5 הוא התייחס במדינות אחרות הנושא הזה? ד ר חואן דה דיוס רומרו בואנוס איירס ".

About

Categories: כללי תגיות: